Karakter Eğitiminde Adalet Eğitimi

FransizcaKitap.com Karakter Eğitiminde Adalet Eğitimi

Karakterler, çeşitli ruhsal yeteneklerin bir kişide özel bir biçimde toplanması şeklinde tanımlanabilir. Karakter içinde bulunduğu çevrenin toplumsal değerlerinden ve ahlak kurallarından oluşur ve değerlendirilir. Karakter, zamanın olayların vei eğitimin etkisi ile değişikliğe uğrar ve ilerleme gösterir. İnsan kavramı biyolojik olmaktan çok toplumsaldır. Biyolojik bir varlık olarak doğan insan yavrusunu sosyal bir varlık haline getiren toplumdur.

Ancak bir insanın çevresi ile olan ilişkilerini göz önünde bulundurduğumuz zaman bir karakter özelliğinden söz edebiliriz. Karakter özellikleri ne katılımla geçen ne de doğuştan varolan bir takım yatkınlıklardır. Adler karakteri, beden yapısını yaşatabilmek için kazanılmış özellikler olarak görmektedir.

FransizcaKitap.com Karakter Eğitiminde Adalet Eğitimi
Tagged , , , , , , , , ,

Bir cevap yazın