Arap Dünyasında Köktencilik

FransizcaKitap.com Arap Dünyasında Köktencilik

Bu kitabın ana amacı İslami dirilişin tarihi kökleri ve örnekleriyle birlikte, bugünkü İslam toplumunun kriz çevresindeki ortaya çıkış şekillerini incelemektir.

Siyasi İslam ve onun Arap dünyasındaki devrimci yansımaları üzerinde odaklaşan bir araştırmadır.

Bu araştırmamız mümkün olan sınırına kadar, içinde pek çok yeraltı yayınını, broşürleri ve risaleleri barındıran orjinal Arap kaynaklarına dayanıyor. Yine, doksan bir İslami topluluk ve grubun analiziyle oluşan bazı deneysel kayıtları da içeriyor.

FransizcaKitap.com Arap Dünyasında Köktencilik
Tagged , , , , , , , , ,

Bir cevap yazın